Tájékoztató a céges ajándék kártyáról

AJÁNDÉK-kártyáink az alábbi szolgáltatások külön-külön-i, és együttes igénybevételére jogosítanak az alábbiak szerint:

A szolgáltatásokat egyénileg és csoportosan is (céges kiszállással) igénybe lehet venni, megbeszélés szerint.

A BPM - Basic Personality Map szolgáltatás - mely növeli az egyének kompetencia-értékeit - az alábbiakban nyújt értékes információt partnerei, üzletfelei és alkalmazottai számára:

A Basic Personality Map (BPM) tartalmazza a vizsgálandó egyének fizikai idegrendszerének aktivitási, egyensúlyi és érzékenységi mutatóit, érzelmi működésük irányultságát (extra- és introverzió) és szellemi működésük alapmutatóit: bal (logikus) illetve jobb (egységlátás) agyfélteke hangsúlyos működését, az alábbiak szerint:

FIZIKAI SZINT MÉRÉSE:

Fékező és Élénkítő folyamatok vizsgálata

Fékezőerő / Reflexió:

A fékezőerő megmutatja, hogy milyen erősségű ösztönerővel rendelkezünk a szaporodás és a túlélés területén. Mutatja a reflexió mértékét, a türelem erejét, differenciáló képességet és a ragaszkodási erőt.

Adekvát érzékelés:

labilitás, szenzitivitás, reflexivitás, extraverzió, rugalmasság, szenzorika fejlődése. Intuitív tájékozódás térben és időben, látási térbeli tájékozódás, az objektumok megismerése, arcok felismerése, az alakok, színek azonosítása. Az éles képkek gyors változása. A beszéd intonációs-hangjellemzőinek megfigyelése

Élénkítő erő:

Az élénkítő erő megmutatja, hogy milyen mértékben és hogyan kapcsolódunk a fizikai világ folyamataiba, mennyire vagyunk mozgékonyak és élénkek. Extroverzió mértéke

Az akarat irányítása:

aktivitás, intraverzió, ellenállás, a tevékenység exterioizációja, artisztikusság, kifejezőség, motorikus koordináció, vokalizálás, olvasás, számolás. A számszerinti és logikai egymásutánsiág felismerése.

ÉRZELMI SZINT MÉRÉSE:

Adaptációs és Integrációs folyamatok vizsgálata

Adaptációs erő / Érzelmi túlélőképesség: "ÉN TUDAT"

Az adaptációs erő mutatja az EGO erejét, és az érzelmi vezetési készséget.
Az idegrendszer vegetatív részének az érzelmi központokkal való belső homeosztatikus kapcsolata. Érzelmi tapasztalat, affektivitás, érzelmi reaktivitás, az életerő potenciálja.

Integrációs erő / Empátiakészség - Együttérző és együttműködési erő: "MI TUDAT"

Az integrációs erő mutatja az az érzelmi kifejezőerő mértékét, és az önfeláldozás készségének erejét Külső viselkedési integráció, mely kapcsolatban van a személyiség érzelmi sajátosságaival és a kéreg alatti érzésközpontokkal, Szóbeli, értelmezési, logikai, absztrakt memória. Az alkotó energia potenciálja

ÉRTELMI/TUDATI SZINT MÉRÉSE:

Intuíció-alapú és logika-alapú folyamatok vizsgálata

Intuíciós erő / Jobb agyfélteke működési ereje:

A jobb agyféltekés funkciók: Vizualitás (Képszerű gondolkodás), Térmanipuláció, Imagináció, Kreativitás, Humorérzék, Innováció, Muzikalitás, Arcfelismerés, Metakommunikáció, Szintetizálás, Jelen- és jövőközpontúság, A világ megismerése a filozófia, hit és vallás által Intuíció az önismeretben, teljes képek és kijelentések, azonnali felfogás, konkrét jelek kiválasztása, konkrét képi memória és gondolkodás, a memóriában tárolt képek kombinálásának képessége

Logikai erő / Bal agyfélteke működési ereje:

A bal agyféltekés funkciók: Verbalitás (nyelv), Logikus, praktikus, analítikus gondolkodás, “idő-érzet”, fogalmi gondolkodás, Tervezés, Racionalitás, Minták ismétlése, Jelen- és múlközpontúság, Stratégia-alkotás, A világ megismerése a tudomány (mérhető-igazolható) általIntuíció a világnézetben, diszkrét képek és fogalmak egymásutánisága, logikai és funkcionális kapcsolatok, logikai kategorizálás, fogalmak és koncepciók alkotása, logikus gondolkodás, egymásutániság

A stresszoldó masszázs:

Ez a masszázs egy simogató, ringató, hullámoztató, finom energetikai masszázstechnika melynek gyógyereje pont a "gyengeségéből" adódik. Az erős külső hatásra ugyanis sejtjeink is egyre jobban összehúzzák magukat, és egyre feszültebbé válnak. (Az erős mozdulatokat kizárólag a kis területen elhelyezkedő csomócskák eltűntetésére alkalmazzuk.) A nagyobb területeken az évek alatt kialakult feszültségeket testünk bármely részén azonban csak finom, gyengéd mozdulatokkal lehet újra felpuhítani és a feszültségeit oldani.

A ringató mozdulatok hatására agyféltekéink harmonizálódnak, egységbe kerülnek. Ebben a tudatállapotban sokkal alkalmassabbá válunk problémáink valódi okának felszínre hozására. A feszült területek azt is elárulják számunkra, hogy életünk mely területén vannak ezek a sokszor megoldhatat lannak tűnő problémák, hiszen testünk minden gondolatunknak és érzésünknek a háza: hőmérsékelete, bőrünk színe, minősége, a mozgásunk plasztikussága illetve korlátozottsága, mind jeleznek és információt hordoznak belsőnkről.

A masszázs hatására visszaáll testünk helyes energetikai állapota, sorra megszűnnek a testben lévő feszültségek és blokkok, ezáltal helyreáll a szervezet fizikai, lelki és szellemi egyensúlya.

A nyirokkeringés elősegítésével a testünkben lévő pangó víz távozik, javul a légzésminőség, élénkül a különböző területek vérkeringése, ezáltal a testen belüli információátvitel, és megszűnnek az évek folyamán raktározódott feszültségeink is, a derék körüli területek 6-8 cm-el csökkenhetnek.

Energikusabbá, de evvel együtt békésebbé és nyugodtabbá válunk. Testünk rugalmassága pedig visszahat a lelki és szellemi folyamatainkra is. Egy óra masszázs 4-5 óra alvást helyettesít.

Gyakorlati útmutató:A masszázs időtartama kb. egy óra, ezt megelzi a páciens energetikai adottságainak vizsgálata. Az első alkalommal diagnosztizáljuk, hogy melyek azok a területek a szervezeten belül, ahol leginkább szükség van a feszültségek, elakadások oldására. Ha szükséges, a további alkalmakkor ezekre a területekre koncentrálva történik a kezelés.

A masszázs alatt a pácienst egy takaróval takarjuk be.

« vissza